آزمایشگاه کالیبراسیون دماکالیبراسیون ترموکوپل 

این آزمایشگاه با بهره گیری از ترموکوپل و دماسنج های مقاومتی مرجع  قادر به کالیبراسیون انواع ترموکوپل های صنعتی و آزمایشگاهی و به همراه آن ارایه کامل ترین گواهینامه کالیبراسیون است


آزمایشگاه کالیبراسیون دما

کالیبراسیون دماسنج های مایع در شیشه 

آزمایشگاه دمای آروین سیستم با استفاده از انواع سنسورهای مرجع و انواع محیط های گرمایی نظیر انواع کوره و حمام با بالاترین پایداری و یکنواختی  قادر به کالیبراسیون انواع دماسنج های مایع در شیشه صنعتی و استاندارد است . 


آزمایشگاه کالیبراسیون دما

کالیبراسیون دماسنج های مقاومتی 

آزمایشگاه دمای آروین سیستم به عنوان اولین پدیدآورنده نقطه سه گانه آب در کشور و همچنین با دارا بودن انواع SPRT های مرجع قادر است تمامی دماسنج های مقاومتی مرجع را مورد کالیبراسیون قرار دهد و به همراه آن کامل ترین گواهینامه کالیبراسیون در کشور را به مشتریان ارایه دهد. 
آزمایشگاه کالیبراسیون دما

کالیبراسیون دماسنج های دوفلزی 

این آزمایشگاه با استفاده از محیط های گرمایی خود و همچنین سنسور های مرجع میتواند تمامی دماسنج های دوفلزی و پرشده را کالیبره کند .
آزمایشگاه کالیبراسیون دما


کالیبراسیون دماسنج های غیر تماسی 

کالیبراسیون انواع دماسنج های غیر تماسی نظیر : انواع ترمومترهای لیزری ، انواع پایرومتربا استفاده از کوره مرجع (black body Cell) 

آزمایشگاه کالیبراسیون آروین سیستم دارای وسیع ترین گستره دمایی جهت کالیبراسیون دماسنج های غیر تماسی در سطح کشور میباشد

 
آزمایشگاه کالیبراسیون دما
آزمایشگاه کالیبراسیون دما
    آزمایشگاه کالیبراسیون دما