آزمایشگاه کالیبراسیون رطوبت

شرکت آروین سیستم با داشتن بهترین توان اندازه گیری در سطح کشور افتخار دارد به عنوان بالاترین مرجع رطوبت درکشور خدمات کالیبراسیون زیر را ارائه نماید : 

  • کالیبراسیون انواع رطوبت سنج های دیجیتالی 
  • کالیبراسیون انواع رطوبت سنج های عقربه ای
  • کالیبراسیون انواع دماسنج رطوبت سنج 
  • کالیبراسیون انواع محفظه های رطوبت و دما-رطوبت
آزمایشگاه کالیبراسیون رطوبت آروین سیستم با تکیه بر کارشناسان مجرب و تجهیزات مرجع کالیبراسیون رطوبت نظیر نقاط ثابت رطوبت (Humidity Fixed Points) توان این را دارد تا با بالاترین دقت و بهترین عدم قطعیت اندازه گیری انواع رطوبت سنج های مرجع را مورد کالیبراسیون قرار دهد .
در حال حاضر این آزمایشگاه دارای کمترین مقدار BMCدر کل کشور میباشد . 

   آزمایشگاه کالیبراسیون آروین سیستم